Цей розділ присвячений Кодексу законів про працю України, що визначає трудові відношення робітників, правові засади і гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці
КЗоТ Украины, главы
КЗоТ Украины, все статьи