Менеджер по внутрішньому туризму у суб'єкта тур. діяльності